! Avto Tourist EW12V (12V)

! Avto Tourist EW12V (12V)

- Avto Tourist EW12V (12V) . (12 ). 13 . - 12 - 80 - 13 - 6 - 5,5 - 5 - 3 ( ) - 6 - 2/ 1 . 62/5 TUT.BY